De grondslag van St. Jozefschool


De St. Jozefschool is een rooms-katholieke school. Voor de vorming maken we gebruik van de methode Trefwoord. De methode werkt met een kalender en geeft voor iedere dag een verhaal, bijbeltekst, lied of gedicht. Gedurende enkele weken vormen al die onderwerpen samen één thema, dat uitgebeeld is op de kleurenposters bij de kalender.

Los van de dagelijkse onderwerpen besteedt de methode aandacht aan normen en waarden en aan de feestdagen, gebruiken en tradities van andere geloven.

De openingsviering aan het begin en de slotviering aan het eind van het schooljaar staan onder leiding van de pastor van de naast ons gelegen kerk. Tijdens de kerstviering komen we met kinderen, ouders en andere belangstellenden samen in deze kerk. De paasviering en begin- en slotviering vinden plaats in de hal van ons schoolgebouw.