Aanmeldings- en inschrijfprocedure Jozefschool en CBS Halverwege.


Deze aanmeldings- en inschrijfprocedure is geldig vanaf 15 maart 2017
Indien u voor een van beide scholen kiest, volgt hieronder onze procedure:
● U kunt uw kind aanmelden door een aanmeldingsformulier bij de school op te vragen en deze in te sturen.
● U kunt hier echter nog geen plaatsingsrechten aan ontlenen.
● Uw kind is dus nog niet ingeschreven maar aangemeld .

Volgorde bij plaatsing van leerlingen:
  1. Kinderen uit Halfweg en zij die reeds een broertje of zusje op de school hebben.
  2. Kinderen uit Zwanenburg en kinderen woonachtig aan de Osdorperweg
  3. Overige 6 maanden voorafgaande aan de startdatum zal de school u informeren:

                                  ● òf uw kind daadwerkelijk geplaatst kan worden.
                                      en gevraagd wordt
                                 ● of u uw aanmelding definitief wilt maken door een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier ,
                                      welke u wordt toegestuurd, te  retourneren.
                                      Indien uw kind niet geplaatst wordt zullen wij via de mail vragen of u uw kind toch op de wachtlijst wilt plaatsen.
                                     Wanneer er vervolgens een plaats vrijkomt, wordt u gebeld of u alsnog prijs stelt op plaatsing van uw kind.